Palvelut

Käännökset
Käännös- ja kielipalvelu S. Peura tarjoaa käännöspalveluita
saksasta, ruotsista ja englannista suomeen.
Erikoisosaamista ovat:               
  •  Euroopan unioni
  •  laki
  •  tekniikka
  •  muoti/vaatetus
  •  historia.
Lisäksi yritys tarjoaa auktorisoituja käännöksiä saksasta suomeen.
 
Tekstintarkastus ja muut palvelut
Yritys tarjoaa varsinaisten käännöstöiden ohella muuta
kielenhuoltoon ja kansainväliseen asiointiin liittyvää apua. Palveluvalikoimaan kuuluvat mm. suomenkielisten tekstien
tarkastus ja avustus kansainvälisessä kirjeenvaihdossa. Myös yksilöllinen kieltenopetus on mahdollista.